Prijazno orodje za e-poštni marketing

Seznami so baze prejemnikov vaših e-novic. Prejemnike lahko razdelite v različne sezname (skupine). Vsakemu seznamu lahko dodate poljubna polja (npr. Telefonska številka, Kraj, Ime in priimek). Te podatke lahko nato uporabite za segmentiranje seznamov ali personalizacijo emailov.

Seznam kreirate s klikom na Ustvari seznam. Pri tem morate vpisati naziv seznama in e-mail pošiljatelja.

Ko shranite seznam, se na vrhu pojavi več zavihkov:

1. Status

Pregled najpomembnejših podatkov seznama.

 

2. Stiki

Tu lahko pregledujete seznam prejemnikov.

 

3. Dodaj stike

Dodajte posamezen stik ali pa uvozite celo bazo stikov.

 

4. Uredi polja

Vsakemu seznamu lahko dodate poljubna polja (npr. Telefonska številka, Kraj, Ime in priimek). Te podatke lahko nato uporabite za segmentiranje seznamov ali personalizacijo emailov.

Za vsako polje določite tip (npr. besedilo, številka).

 

5. Obrazci

Ustvarite lahko obrazce, s pomočjo katerih boste pridobivali nove prejemnike e-novic.

 

6. Segmenti

Segmenti so deli baze stikov, ki ustrezajo pogojem.

Primer: Na seznam ste dodali dodatno polje Datum rojstva. Bazo stikov lahko sedaj segmentirate tako, da ustvarite segment Stiki, z rojstnim dnevom v juniju ter dodate filter, ki izbere le te stike. Pri pošiljanju lahko sedaj izberete ta segment ter e-novico pošljete le strankam, ki praznujejo junija.

 

9. Opozorila

Na tem delu urejate besedila, ki se izpišejo ob odjavi uporabnika, ter potrditvene e-maile in strani ob prijavi.