Prijazno orodje za e-poštni marketing

V razdelku Poročila lahko za vsako poslano kampanjo spremljate splošne podatke in grafe uspešnosti. V poročilih med drugim vidite:

  • Status dostavljenih sporočil (odprti / neodprti, dostavljeni / nedostavljeni).
  • Graf odpiranja emailov v času.
  • Katere odjemalce, brskalnike in operacijske sisteme uporabljajo prejemniki vaših e-mailov.
  • Zemljevid klikov na povezave v sporočilu.
  • Seznam povezav v e-mailu in število klikov nanje.
  • Povzetek po seznamu stikov.

Poročilo je razdeljeno na naslednje zavihke:

 

Zavihek Povzetek

Na zavihku Povzetek vidite najbolj pomembne informacije:

  • datum pošiljanja,
  • ime in e-mail pošiljatelja,
  • zadevo e-novice,
  • število prejemnikov ter sezname prejemnikov.

Pod tabelo so na voljo različni grafi: na prvem vidite odstotek odprtih sporočil, na drugem pa odstotek dostavljenih (in nedostavljenih) sporočil. Nedostavljeni so razdeljeni še na t.i. hard in soft bounce. Hard bounce so stiki, ki so neobstoječi in jih je smiselno izbrisati iz seznama stikov (za to sicer poskrbi že Dostavljalec sam), soft bounce pa so začasno nedosegljivi stiki (npr. uporabniki, ki imajo poln e-mail predal).

Tretji graf predstavlja število dostavljenih (in nedostavljenih) sporočil skozi čas. Ta graf lepo prikazuje, kdaj prejemniki vaših sporočil običajno odprejo vaš e-mail.

V spodnji tabeli najdete še pregled odprtih e-mailov po državi. To je lahko zanimiva informacija o tem, v katerem jeziku bi morali napisati e-novico.

 

Zavihek Napredno

V zavihku Napredno lahko vidite, kateri odjemalec, brskalnik in operacijski sistem uporabljajo prejemniki vaših e-novic.

 

Zavihek Zamljevid klikov

Zemljevid klikov prikazuje poslano e-novico skupaj z odstotkom klikov na posamezno povezavo. Zemljevid klikov vam omogoča hiter pregled na tem, katera povezava (in posledično vsebina) je bila najbolj zanimiva za bralce vaših e-novic.

 

Zavihek URL za sledenje

Na tem zavihku najdete še en pregled klikov na povezave v e-novici. Tokrat so izpisani URL naslovi skupaj s številom klikov.

 

Zavihek Podrobnosti stikov

Tu najdete seznam vseh prejemnikov e-novice. Prikažete lahko stike, ki so odprli vaše sporočilo, ki so kliknili na katero od povezav, ki so se odjavili ipd.

 

Izvoz podatkov

Celotno poročilo lahko izvozite tudi v PDF ali pa ga natisnete.

Na zavihku Podrobnosti stikov pa imate možnost ustvarjanja datoteke stikov, ki so odprli vaše sporočilo oziroma lahko kreirate nov seznam stikov, ki vsebuje le e-maile prejemnikov, ki prebirajo vaše novice. Tako lahko naslednjo e-novico pošljete le njim.