Prijazno orodje za e-poštni marketing

V razdelku Kampanje najdete vse kampanje (sporočila oz. mailinge), ki so v delu ali so bili že poslani.

S klikom na gumb Ustvari kampanjo lahko ustvarite naslednje tipe kampanj:

 • Navadne (klasične) kampanje – najpogoste uporabljena opcija,
 • RSS kampanje – kampanje, kjer se podatki pridobivajo avtomatično iz RSS vira,
 • Samodejne odzivnike – sporočila, ki so poslana avtomatično glede na določene parametre,
 • A/B test – testirajte različne verzije sporočila in večini baze pošljite sporočilo, ki se je izkazalo kot uspešnejše na delu prejemnikov.
Klik na Ustvari kampanjo vas bo vodil čez korake izdelave kampanje, ki se konča s pošiljanjem kampanje. Zato je dobro, da pred začetkom postopka uredite baze stikov in predloge.Ustvarjanje kampanje je razdeljeno na več korakov:
 1. korak: osnovni podatki,
 2. korak: izbira seznama stikov,
 3. korak: izbira predloge,
 4. korak: vnos vsebine,
 5. korak: pregled podatkov in pošiljanje kampanje.

1. korak: Osnovni podatki
Vpišite osnovne podatke o pošiljatelju.S klikom na »Povezave« lahko določite, ali bo orodje spremljajo, kdo in kdaj je kliknil na določeno povezavo v emailu. Ta nastavitev je postala pomembna po uveljavitvi GDPR. Priporočamo, da preverite, ali imate soglasja prejemnikov sporočil za beleženje statistike klikov. Podobno velja tudi za nastavitev Omogoči beleženje z Google Analytics.

2. korak: Izbira seznama stikov
Izberite seznam stikov, kamor želite poslati mailing.Izberete lahko tudi segment, to je del baze stikov, ki ustreza navedenim pogojem.

3. korak: Izbira predloge
Uporabite lahko predlogo, ki ste jo pripravili sami, ali pa uporabite eno od obstoječih.

4. korak: vnesite vsebino
Preuredite izbrano predlogo in vnesite vsebino. Več o izdelavi predloge >Vsebine dodate tako, da na desni izberete gradnik ter ga povlecete na želeno mesto. Nato uredite vsebine oziroma nastavitve (na desni strani).

5. korak: preglejte povzetek in določite čas pošiljanja
Še enkrat preverite vse podatke. Nato lahko sporočilo najprej pošljete testno, s klikom na Pošlji test.Kampanjo lahko pošljete takoj (gumb "Pošlji zdaj"), ali pa pošiljanje nastavite na prihodnji datum (gumb "Nastavi za pošiljanje").
Samodejni odzivniki so kampanje, ki se pošljejo avtomatično ob vnaprej določenem dogodku (sprožilcu).

Primer: Strankam redno pošiljate e-novice, kjer so navedeni izdelki, ki so ta mesec v akciji. Ustvariti želite še eno sporočilo, ki bo vsebovalo opis in prednosti le enega izdelka ter bo poslano, če bo prejemnik kliknil na povezavo Več pri tem izdelku. Poslano naj bo 1 dan po kliku na povezavo.

To lahko storite s pomočjo samodejnih odzivnikov.

Kreiranje samodejnega odzivnika poteka podobno kot kreiranje navadne kampanje. Dodan je le 3. korak, kjer določite, kdaj naj se samodejni odzivnik pošlje.

Samodejni odzivnik se lahko pošlje (sproži), ko prejemnik:
 • Odpre določeno kampanjo, ki ste mu jo poslali.
 • Klikne na katerokoli od povezav v kampanji.
 • Klikne na določeno povezavo v kampanji.
 • Se prejemnik prijavi na izbrani seznam.
Samodejni odzivnik je vedno odvisen (vezan) na obstoječo, poslano kampanjo.

Nato je potrebno določiti, KDAJ po sprožitvi naj se samodejni odzivnik pošlje. Izberete lahko fiksen dan in uro ali pa čas določite relativno od trenutka sprožitve:
 • na vnaprej določen dan in ob vnaprej določeni uri: Samodejni odzivnik bo poslan po sprožitvi, na dan in ob uri, ki jo določite.
 • po spodaj določenem času po sprožitvi odzivnika: Samodejni odzivnik bo poslan po sprožitvi, izbrano mesecev/dni/ur/minut ipd po sprožitvi.

Nastavitve je najlažje razložiti na primeru.

Podjetje, ki pošilja mesečne akcije, bo ustvarilo samodejni odzivnik z naslednjimi nastavitvami:
Samodejni odzivnik naj se pošlje (sproži), ko prejemnik prve e-novice klikne na določeno povezavo v e-novici. Nastavite:
Ta samodejni odzivnik se sproži (pošlje), ko stik: Klikne na določeno povezavo v kampanji.
Izberite kampanjo: Prvotna e-novica
Samodejni odzivnik bo poslan po kliku na povezavo: Izberite povezavo Več
Ta samodejni odzivnik bo poslan: po določenem času po sprožitvi odzivnika: Nastavite čas: 1 dan
Najpomembnejše nastavitve tega tipa kampanj se nahajajo na prvem koraku, kjer je potrebno določiti:

 • Koliko testnih sporočil želite poslati oziroma koliko različic e-novice boste pripravili. Priporočamo, da vse različice pripravite vnaprej, preden ustvarite A/B test. Različice naj bodo dodane kot navadna kampanja.
 • Odstotek poslanih sporočil, ki bo določil zmagovalca. Izbrane različice bodo najprej poslane delu baze stikov – kako velik bo ta »testni« del, določite tu. Preostanek stikov bo prejel zmagovalno sporočilo.
 • Definirajte, kako se določi zmagovalca testa. Zmagovalna različica je lahko tista, ki doseže največ odprtih sporočil (to običajno pomeni, da ima uspešno zadevo sporočila) ali pa največje število klikov na povezave v sporočilu.
 • Določite, kako dolgo naj traja testiranje oziroma kdaj naj bo zmagovalna različica poslana preostanku baze stikov.